Obsłużyliśmy ponad 30.000 zapytań prawnych, działamy od 2003 roku.
 PORADY PRAWNE  
Porady prawne - gwarancja - za niewielką opłatą    Zamów poradę    Kontakt  
Lex-Group Doradcy Prawni Nasi prawnicy O firmie Zakres Gwarancja FAQ
Porady prawne przez internet Cennik Porada prawna - Krok 1
Strona główna
Przykładowe ceny

Porada udzielona
przez radcę prawnego

od 70 zł (cena z VAT)

Pismo procesowe

od 100 zł (cena z VAT)

Złożone sprawy

- wycena indywidualna
PłatnościPrzykładowa porada - prawo rodzinne

 
ZAPYTANIE KLIENTA:

Mam pytanie, były mąż zarabia 1000 zl netto w tym płaci alimenty na dwoje dzieci w kwocie 600 zl. zostaje mu 400 zl. w najbliższym czasie bedzie miał sprawę o alimenty na trzecie dziecko ale matka jest inna. Jaką kwotę może mu zabrać sąd ? Zwracam uwagę, że musi mieć na leki, bo jest chory na astme. Czy zmienia się wtedy przyznane alimenty (zmniejsza się?), i jaka kwotę może otrzymac na malutkie dziecko 1,5 miesiąca ?

Druga sprawa to pytanie czy jeśli małżonek/ka w czasie sprawy rozwodowej ewidentnie utrudnia i nie chce dać rozwodu, czy sąd może z racji ze urodziło się dziecko i meżczyzna chce założyć nową rodzinę, czy sąd może wbrew woli jednego małżonka udzielić rozwodu jakby żeby powstała nowa rodzina ?NASZA PORADA:

W odpowiedzi na postawione przez Panią pytanie stwierdzam co następuje: W przypadku przyznania alimentów na nowe dziecko, zasadzone wcześniej alimenty nie zmniejszają się automatycznie, ale ojciec ma prawo do złożenia pozwu o obniżenie alimentacji. Ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów w takiej wysokości jak orzeczone wyrokiem do czasu, gdy nie zostanie orzeczony prawomocnie wyrok zmniejszający alimenty. Zgodnie z art. 135 Art. 135.  § 1. 

§ 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Art. 135, określa w § 1 wzajemną zależność świadczeń alimentacyjnych od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że skoro ojciec będzie musiał dodatkowo płacić na inne dziecko jego możliwości majątkowe będą od tej mniejsze. Może on wtedy opierając się na art. 138 kro, w myśl którego,  w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego – żądać zmniejszenia alimentów na Pani dzieci i sąd przychyli się prawdopodobnie do tego, gdyż rzeczywiście jego sytuacja ulega zmianie. Jeżeli chodzi o wysokość alimentów na dziecko 1,5 miesięczne, są stosowane takie same zasady jak wobec starszych dzieci, nie ma znaczenia to, ze dziecko jest małe, ono rośnie i alimenty muszą być dostosowane do póŸniejszych potrzeb. Dlatego sąd może zasądzić takie same alimenty jak na Pani dzieci, ale powinien wziąć pod uwagę tez to, że nie ma już z czego płacić, więc prawdopodobnie będzie to około 100 - 200 zł.

Nie ma takiego przepisu, że dla dobra przyszłej rodziny można się rozstać z obecną. Podobny przepis jest w art. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale dotyczy on sytuacji zezwolenia sądu opiekuńczego na zawarcie przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat związku małżeńskiego z uwagi na ciążę.

Podobny przepis jest również w art. 56 § 2 kro – Cały ten przepis brzmi następująco: Art. 56.  Art. 56.  § 1.  § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. § 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z przepisami, tak naprawdę jeden z małżonków może się sprzeciwiać rozwodowi tylko wtedy, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia, to znaczy taki, któremu można udowodnić, ze to wyłącznie z jego winy rozpadło się małżeństwo, bo np. zdradzał, pił, a także wtedy gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jednakże orzecznictwo uznało, że w sytuacji, gdy w związku pozamałżeńskim urodziło się dziecko, brak zgody małżonka niewonnego na rozwód może być uznane za niezgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Powyższe wynika z uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, która to uchwała ma moc zasady prawnej i wobec tego musi być stosowana przez sądy. W myśl art. 56 § 3 kro uwzględnienie żądania rozwodu zgłoszonego przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, gdy drugi małżonek nie wyraża na to zgody, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Skuteczność odmowy zgody na rozwód w świetle zasad współżycia społecznego należy nie tylko oceniać na podstawie wszechstronnego wyjaśnienia i rozważenia okoliczności, które dotyczą małżonka niewinnego, lecz mieć także na uwadze sytuację dzieci z małżeństwa i dzieci małżonka występującego z żądaniem rozwodu, z uwzględnieniem ich warunków życiowych, jak również sytuację osób życiowo związanych z małżonkami.

Istotne z tego punktu widzenia znaczenie mogą mieć zwłaszcza przyczyny rozkładu oraz sytuacja powstała w okresie braku pożycia małżonków, a w szczególności istniejące związki pozamałżeńskie i dzieci w nich urodzone, jak również celowość społeczna zalegalizowania tych związków. Odnosi się to przede wszystkim do sytuacji, gdy z małżeństwa nie ma dzieci albo gdy dzieci są już samodzielne. Odmowa w takich warunkach zgody na rozwód, prowadząca do uniemożliwienia zalegalizowania nowego harmonijnego związku, w którym wychowują się małoletnie dzieci, gdy ich interesowi nie można przeciwstawić równorzędnego interesu dzieci pochodzących z małżeństwa, najczęściej nie znajdowałaby usprawiedliwienia w należycie rozumianych zasadach współżycia społecznego. Gdy natomiast w małżeństwie są małoletnie dzieci, to ocena skuteczności odmowy zgody na rozwód będzie zależała od porównania położenia i warunków życia małżonka niewinnego i dzieci z małżeństwa z sytuacją małżonka wyłącznie winnego i jego faktycznej rodziny. Dopiero wynik tego porównania przy uwzględnieniu innych okoliczności, a zwłaszcza czasu trwania rozkładu pożycia lub rozłączenia małżonków, może dać odpowiedŸ na pytanie, czy odmowa zgody na rozwód jest zgodna z zasadami współżycia społecznego.

Zatem przy rozpatrzeniu tej sytuacji, sąd wezmie pod uwagę wskazane w powyższej uchwale zasady i ustali czy odmowa rozwodu jest wdanych warunkach zgodna z zasadami współżycia społecznego czy nie jest.


 

Szukasz porady prawnej?

              po prostu ----- kliknij ------>

Porada - krok 1  

 

SKUTECZNY PRAWNIK @ INTERNET ( PORADA-PRAWNA )   
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji usług oraz w celach gromadzenia anonimowych statystyk.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie całości lub fragmentów bez uzgodnienia z autorem zabronione.